Detektorování a Archeologie - přednáška při Slováckém Muzeu v Uh. Hradišti - Staré město

19.03.2014 15:44

Ve čtvrtek 3. dubna v 17 hod. se uskuteční přednáška archeologů na téma "Detektory a Archeologie". Téma "Detektory a archeologie" je dnes hodně frenkventované a diskutované a Vy tak máte možnost se seznámit s prací odborníků a jejich pohledem na věc, dozvíte se spoustu užitečných informací od fundovaných lidí. Podrobnější informace o celém projektu, včetně místa a času konání, naleznete v přiložené obrazové příloze (ve spodní části).