Smluvní podmínky

Jak nakupovat

Zákazník vloží do košíku vybrané zboží , potvrdí tlačítkem "přidat" počet ks .
Po vyplnění ůdajů o dodací adrese si zvolí dopravu a způsob platby .
Nezapomeňte prosím upřesnit velikost u zboží s rozlišnou velikostí.
Odešle objednávku .
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další návštěvu .
 

Obchodní podmínky

Základní pravidla

*Objednávky zasíláme standartně pouze na území ČR . Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky.
*Odeslané objednávky považujeme za závazné.
*Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu Moravia Detect.
*V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a balného dle ceníku .
*Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží.
*Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.

 

Záruka

*Na zboží objednané v elektronickém obchodě poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek dle platných zákonů.
*Záruka vrácení peněz - viz. Reklamační řád

 

Podmínky výměny zboží

*Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje .
*Zákazník zašle vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího . Manipulační poplatek nevracíme .

 

Odstoupení od smlouvy
Zákazníkem:
 
V případě nesplněnění smluvních podmínek dodání provozovatelem, v souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali zašlete zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní, musí být vráceno v původním obalu a bez známek použití. Provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození při dopravě před přijetím zboží.
 

Záruka vrácení peněz

*Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zaslány peníze zpět.
*Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, schopné dalšího prodeje .
*Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
*Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky.
Jsou vráceny peníze za zboží, poštovné i balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.
*Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na bankovní účet, proto nám nezapomeňte zdělit číslo účtu na který chcete finanční prostředky poukázat.

 

Odeslání objednaného zboží

Objednané zboží odesíláme týž den po objednání v našem E-shopu, pokud dojde k objednávce o víkendu, bude zboží odesláno následující pracovní den.

 

Doprava zboží a způsob platby

V případě platby předem na náš účet , napište do kolonky komentář

" platba předem " .

V takovém případě čekáme na platbu na našem bankovním účtu.

* DOPRAVCE PLATBA PŘEDEM - DOBÍRKA
* Česká pošta do 13 kg 70,00 Kč - 170,00 Kč
* Osobně 0,00 Kč


Dodací lhůty

* Nabídka našeho internetového obchodu zahrnuje více dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Naší snahou je vyřídit všechny objednávky co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Obvyklá doba dodání je 2 - 10 dnů . Dodací lhůty (pokud jsou uvedeny) u jednotlivých druhů zboží jsou "obvyklé" pokud je zboží skladem . V případě nedostatku některé položky objednávky nebo určité velikosti, barvy nebo typu zboží Vás budeme neprodleně informovat a dohodneme se na dalším postupu. Pokud není smluveno jinak, odesíláme objednávky kompletní.


* Po odeslání závazné objednávky bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzeno přijetí této objednávky s číslem Vaší objednávky. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Objednané zboží bude vyexpedováno dle lhůt uvedených u zboží.


* V případě, že objednané zboží nebude možné dodat z důvodů vyprodání zásob nebo se bude jednat o úzce specifikovanou objednávku, může být dodací lhůta delší, než je uváděna, případně může být objednávka stornována. O této skutečnosti budete obratem informováni telefonicky nebo e-mailem.
 

Ochrana dat

*Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Česká pošta, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.


*Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Ochrana osobních údajů:

*Osobní údaje  zákazníků jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se  zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Objednávkou služby zprostředkovatele, zákazník souhlasí s tím, že  jeho osobní údaje budou použity jen pro účely vyřízení jeho objednávky a nebudou zneužity. Nebudou poskytnuty třetím osobám, využity k  periodické reklamě a budou chráněny v souladu s přepisy ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!!!

 

Reklamační řád

*Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.


*Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem moraviadetect@seznam.cz,  nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.


*Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e- mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.


*V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

*Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

*Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka


Ochrana osobních údajů


Zásady
ochrany osobních údajů

Tyto zásady
ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Martina Habrovanská, se sídlem ,
U Plynárny 1379, 688 01 Uherský Brod, IČ 03409341 používá a chrání veškeré
informace, které jsou společnosti předávány používáním této webové stránky.
Společnost se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás
požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání
těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude
použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Společnost
Martina Habrovanská může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této
strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám
případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 12. 1. 2018.

Správcem
osobních údajů je Martina Habrovanská, se sídlem U Plynárny 1379, 688 01
Uherský Brod, IČO:03409341, zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým
soudem v Brně, oddíl C, vložka 64610 (dále jen "Správce").

Tím, že nám
poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou
údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní
údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s
platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, (dále jen "Zákon"), se zákonem č. 480/2004 Sb. o
některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje
jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy
o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně
máme.


CO SHROMAŽĎUJEME


Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující
údaje:

a) Informace, které nám poskytnete
prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkáchwww.moraviadetect.cz (dále jen "Webové stránky")
b) Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích,
ke kterým jste se připojili.

Pokud
nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami
ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje
prostřednictvím Webových stránek.


VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE


Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a) jméno, příjmení, titul
b) adresa trvalého bydliště, město, PSČ / korespondenční adresa
c) emailová adresa
d) mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo, fax
e) heslo pro komunikaci
f) způsob úhrady, bankovní spojení
g) další informace týkající se Vaší identifikace
h) informace poskytnuté v jakémkoli poli "volný text" na Webových
stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)


Tento seznam není vyčerpávající a může být
aktualizován.


KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní
údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do
jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.)
zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi
řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy
(přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše osobní
údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT
systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem,
uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného
zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů
využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s
tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým
způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního
systému.


K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

a) Zajištění co nejefektivnějšího
způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
b) Zajištění plnění smlouvy
c) Interní vedení záznamů
d) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku
nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás
mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy,
kterou jste nám poskytli.
e) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
f) Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o
produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
g) Oznámení o změnách našich služeb


JAK S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁME? • - Vaše osobní údaje vždy
       zpracováváme pro jasně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným
       způsobem

 • - dodržujeme odpovídající
       technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení
       odpovídající možným rizikům

 • - veškeré osoby, které
       přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat
       mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto
       údajů

Tato
zabezpečení se nevztahují na údaje, které s námi veřejně sdílíte na komunitních
stránkách (Facebook, apod.)


PŘÍMÝ MARKETING

U každého
souboru Vašich osobních informací na Webových stránkách si vzájemně vyjasníme,
zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás
požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Budeme Vás
kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací,
které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl
uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás.
Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na
formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, příslušné políčko nezaškrtávejte.

Pokaždé,
když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách,
nesouhlasíte-li, příslušné políčko nazaškrtávejte. V přímém marketingu bychom
Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob,
jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.


DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní
údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě zpracování na základě
souhlasu do vznesení požadavku na ukončení jejich dalšího zpracování.


BEZPEČNOST

Zavazujeme
se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k
nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické,
elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na
Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám
poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků.
Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených
serverech.


POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Vaše osobní
údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám
pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a
doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé
IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako
zpracovatel osobních údajů se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu, (toto
není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od
Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také
předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout
nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle
příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich
osobních údajů, a to konkrétně o:

a) Právu přístupu ke svým osobním
údajům

b) Právu na opravu osobních údajů

c) Právu na výmaz (tzv. "právem být
zapomenut") (s účinností od 28. 5. 2018)

d) Právu na omezení zpracování svých
osobních údajů (s účinností od 28. 5. 2018)

e) Právu vznést kdykoliv námitku proti
zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace
zákazníka (s účinností od 28. 5. 2018)

f) Právu na přenositelnost údajů (s
účinností od 28. 5. 2018)

g) Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

h) Právu podat stížnost proti
zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se
domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme
zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy,
zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich
osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na moraviadetect@seznam.cz nebo písmeně na adrese Martina
Habrovanská, U Plynárny 1379, 688 01 Uherský Brod. Odvoláním Vašeho souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním.


ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové
stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však
takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit,
že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto
zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při
navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady
ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně
osobních dat platné pro dané webové stránky.


POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY SOUBORY COOKIES
A CO TYTO SOUBORY PŘEDSTAVUJÍ?

Máme možnost
shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a
dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo
nápověda.

Cookie je
malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele.
Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám
dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies
nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby:
například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel
webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je
rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu
uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat
pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se
samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou
stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat
pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie
nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke
spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé
nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše
Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám
nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany
osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a
jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými
od uživatele jiným způsobem.

Proč se
soubory cookies používají?

Cookies a
podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb,
abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné
technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém
monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a
letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat
např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových
stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši
uživatele a návštěvy specifických stránek.


Potřebujete poradit?

Pokud se
chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím kontaktujte na
naší zákaznické lince +420 728858046 nebo zašlete dotaz na adresu: Moraviadetect@seznam.cz. Rádi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovíme nejpozději do 2. pracovního dne.